687 sayılı teşvikte değişiklik yapılmıştır

0
67

9.2.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17’nci madde eklenmiş olup, bu maddede yer alan işveren desteğine ilişkin usul ve esaslar 1.3.2017 tarihli ve 2017/10 sayılı Genelgede açıklanmıştır. Söz konusu Genelge ile ilgili olarak 07.04.2017 tarihli 2017/17 sayılı Genelge ile düzenleme getirilmiştir.

687 sayılı teşvik için geçerli olan hususlardan birisi “işe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuzaverilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması” iken yapılan düzenleme ile bu durum, “işe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi”  şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre son üç ay içinde 10 güne kadar sigortalı bildirilen işçiler için de 687 sayılı teşvikten yararlanma imkanı getirilmiştir. Bu durum gerek aynı işyeri gerekse de başka işyerleri için geçerli olup işçinin son üç aylık hizmet süresinde 10 günden fazla sigortalı olmaması gerekmektedir.

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ıncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (ay içinde 10 gün ve üzerinde bildirimi yapılan) Kuruma bildirilmiş olması halinde bu sigortalı için 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

İşveren teşvikleri konusunda önemli bir SGK teşviki olan 687 sayılı teşvik hususundaki bu düzenlemenin tüm işverenler açısından önemle dikkate alınması gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz