65 Yaşını Dolduranların Sigortalılığı

0
49

ihtiyar 2011 yılında yayımlanan ve “torba yasa” olarak bilinen 6111 sayılı yasa ile 65 yaşını dolduranların sigortalılığı ile ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile 5510 sayılı yasanın 6. Maddesinde sigortalı sayılmayanlar bölümüne “ 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar” ibaresi eklenerek, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle devamlı çalışan işçiler ve 5510 sayılı Kanun’un 4/b-4 (tarım Bağ-Kurluları) bendinde bulunanlar için 65 yaşını doldurmaları halinde SGK’dan sigortalılıklarını sonlandırmak için talepte bulunabilecekleri hükmü eklenmiştir.

Kanunda belirtilen bu hükme istinaden yönetmelikte 65 yaşını dolduranların sigortalılığının sonlandırılmasına yönelik geçiş süresi verilmiştir. Buna göre 1/10/2008 tarihi ile 24/2/2011 tarihleri arasında 65 yaşını dolduranlara dilekçesinde belirttikleri tarih itibariyle sigortalılıklarını sona erdirmek için 25/2/2012 tarihine kadar bir yıllık geçiş süresi verilmiştir. Bu süre içerisinde sigortalılıklarının sonlandırılması için talepte bulunanların sigortalılıkları SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihte sona ermiştir.

Böylelikle 01/01/2005 tarihi itibariyle tarım sigortalılığı başlatılan ve 08/09/2009 tarihinde 65 yaşını dolduran sigortalı, 01/04/2012 tarihinde SGK’ya intikal eden yazılı talebi ile 65 yaşını doldurmasını gerekçe göstererek sigortalılığının 08/09/2009 tarihinde sona erdirilmesini istemişse, bu kişinin sigortalılığı 01/04/2012 tarihinde sona erdirilecektir. Ancak sigortalı 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25/2/2011 tarihi itibariyle sigortalılığını sona erdirmek için de talepte bulunabilecektir.

Eğer ki sigortalı 25/2/2011 tarihinden sonra 65 yaşını doldurmuşsa; 65 yaşını doldurmalarını gerekçe göstererek sigortalılıklarını sona erdirmek için yazılı talepte bulunmaları halinde, sigortalıların dilekçelerinde belirttikleri tarih itibariyle;şayet dilekçede belirtilen bir tarih yoksa dilekçelerinin Kurum kayıtlarına intikal tarihi itibariyle, sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Örneğin 01/01/2005 tarihi itibariyle tarım sigortalılığı başlatılan ve 23/04/2013 tarihinde 65 yaşını dolduran sigortalı, 15/09/2015 tarihli yazılı talebiyle 65 yaşını doldurduğu tarih itibariyle sigortalılığının sona erdirilmesini talep etmesi halinde, sigortalılığı 23/04/2013 tarihinde sona erdirilecektir.

Buna karşın 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 92. Maddesi sigortalılığın zorunlu olduğunu hüküm altına almaktadır. Yani maddeye göre: “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.” Denilmektedir.

Bu madde ortada iken başka bir madde ile “bu kişiler için sigortalı olmak zorunlu değildir” demek büyük bir çelişki değil midir?

18 Yaş Altı Çocukların Sigortalılığı

Soru: Genel Sağlık Sigortası ile 18 Yaş Altı çocuğumun sağlıktan yararlanmasının olmadığı söyleniyor. Doğru mudur?

Cevap: Genel Sağlık Sigortası uygulamasının yürürlüğe girdiği 01.01.2012 tarihi itibariyle böyle bir düzenleme olmamıştır. Anne veya babanın sosyal güvencesi olmadığı takdirde çocukların 18 yaşına kadar genel sağlık sigortası primleri Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Osman ÖZBOLAT

Sosyal Güvenlik Denetmeni

www.twitter.com/osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz