65 yaş aylığını kimler alabilir?

0
45

emekli (2)‘65 yaş aylığı’ olarak bilinen 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, 18 yaşından büyük engelliler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış engelli yakını bulunan Türk vatandaşlarına devlet tarafından bir katkı veya yardım mahiyetinde aylık ödenmektedir.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne adla olursa olsun gelir/aylık almayan, sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmayan, nafaka geliri olan veya nafaka geliri bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe aylık bağlanmaktadır.

Belirtilen kapsama girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar (2014 yılı ilk dönemi için 282 TL) ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. Yani niteliği ne olursa olsun başvuran kişinin hanesine giren her türlü gelirler, hane içinde yaşayan kişi sayısına bölünecek ve kişi başına gelir 282 TL’den fazla çıkarsa kişiye muhtaçlık aylığı bağlanmayacaktır.

Muhtaçlık, aylık başvurusunda bulunanlar kayıtlı oldukları adreslerin bağlı olduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından tespit edilmektedir. Yaşlı aylığı başvurularında, engelli olan hariç olmak üzere herhangi bir belge talep edilmemesi esastır.

2014 yılı için 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişilere aylık yaklaşık 131 TL ödenmektedir. Üç ayda bir ödenen bu aylığı hak sahipleri 393 TL olarak almaktadırlar.

2014 yılı için Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olanlar için ödenecek aylık ise üç ayda yaklaşık 1.179,00 TL’dir.

Soru: Merhaba Osman Bey, yaklaşık 27 haftalık hamileyim ve sigortalı olarak bir yerde çalışıyorum. Doğum parası almak için 32. haftada rapor almam gerekiyormuş, ben kendimi iyi hissediyorum çalışmak için ama acaba doktorlarda aynı kanaatte olur mu bilemiyorum. Benim sorum: 

1) Doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilir raporunu sadece devlet hastanelerinden mi alabiliyoruz özel hastaneden de alabilir miyiz?

2) Doğum parasında yatarak tedavi ve ayaktan tedavi ücretleri ayrı mı oluyor ve bu ne demek bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap: Doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmanız için doktor onayının olması gerekmektedir. Bunun için de özel veya devlet hastanelerinde görevli uzman bir hekimden rapor almanız yeterlidir. Doğum parası denilen ödeme doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için ödenmektedir. 

Normal 4/a kapsamında çalışanlar için doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmadığı sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmamaktadır. Yani yukarıda belirtilen şekilde analık hali süresince doğum ödeneği ödenmektedir.

İletişim: www.osmanozbolat.com

Twitter: @osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz