4/C’li (geçici personel) personel çalıştırana prim desteği

0
37

para cezaları657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C bendine göre çalışanlar geçici personel olarak adlandırılmaktadır. Geçici personel kanunda : “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler” olarak açıklanmıştır.

5510 sayılı Kanununa göre sigortalılara yapılan ödemeler prime esas kazanç dahilinde SGK’ya bildirilmek zorundadır. Ancak sigortalılara işverenler tarafından yapılan bazı ödemelerin tamamı değil de, bir kısmi prime esas kazanca dahil edilmektedir. Bunlar; Yemek paraları, çocuk zammı (yardımı), Aile Zammı ve özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarıdır.

14 Şubat 2014 tarih 28913 sayılı Resmi Gazetede yapılan  değişiklikle 4/C’li çalışanlara da çocuk (her bir çocuk için % 4) ve aile zammı (eş için %20) ödemelerinin bir kısmı artık prime dahil edilmeyecektir.

Bu durumu örneklerle açıklayacak olursak:

1- ÇOCUK ZAMMI

Sigortalıların hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin; www.osmanozbolat.com

-Normal çalışanlar için %2'si,

-657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, konumuza esas teşkil eden 4/C’li çalışanlar için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret  X  % 4 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı,

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

2014 yılı için örneği genişletecek olursak:

1.071 TL X % 4 X 2 Çocuk = 85,68 TL istisna tutarı ödenecek çocuk parasından düşülerek SGK primi hesaplanacaktır.

2- AİLE ZAMMI

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin

– Normal çalışanlar için %10'u,

– 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, konumuza esas teşkil eden 4/C’li çalışanlar için aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret  X  % 20 = İstisna Tutarı,

Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

2014 yılı için örneği genişletecek olursak:

1.071 TL X % 20 = 214, 20 TL istisna tutarı ödenecek aile yardımı parasından düşülerek SGK primi hesaplanacaktır.

 

Osman ÖZBOLAT

Twitter: @osozbolat

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz