2016 Yılında İş Kanununa Göre Uygulanacak Cezalar

0
60

Fiil

01.01.2016 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%5,58)

Açıklama

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek.

17.700

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

141

Bu durumdaki her işçi için

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

141

Bu durumdaki her işçi için

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek

141

Bu durumdaki her işçi için

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

141

Bu durumdaki her işçi için

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

141

Bu durumdaki her işçi için

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

585

Bu durumdaki her işçi için

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

2.212

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

162

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

162

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

Ücret hesap pusulası düzenlememek

585

 

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

585

 

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

162

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak

285

Bu durumdaki her işçi için

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

585

 

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

285

Bu durumdaki her işçi için

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

285

Bu durumdaki her işçi için

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

285

Bu durumdaki her işçi için

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

285

Bu durumdaki her işçi için

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.560

 

Telafi çalışması usullerine uymamak

285

Bu durumdaki her işçi için

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.560

 

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.560

 

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.560

 

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1.560

 

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1.560

 

Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.560

 

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1.560

 

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.560

 

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek; iş müfettişlerinin 92/1 fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek

14.160

 

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.

14.160

 

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

14.160
 

 

2016 yılı çalışma hayatı pratik bilgileri için TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz