2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama

2
57

2016 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları belli oldu. Çalışanların eşlerinin çalışıp çalışmadığına ve çocuk durumlarına göre hesaplanan ve aylık gelirlerine dahil edilen Asgarl geçim indirimi (AGİ) tutarları 2016 yılı için şu şekildedir. 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2016)

Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret
01/01/2016-31/12/2016

Bekâr ve 16 Yaşından Küçükler İçin

123,53 TL

1.300,99 TL

Evli eşi çalışmayan çocuksuz

148,23 TL

1.325,69 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

166.67 TL

1.344,13 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

185,29 TL

1.362,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

209,99 TL

1.387,45 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

209,99 TL

1.387,45 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuk (*)

209,99 TL

1.387,45 TL

Evli eşi çalışan çocuksuz

123,53 TL

1.300,99 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuk

142,05 TL

1.319,51 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuk

160,58 TL

1.338,04 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuk

185,29 TL

1362,45 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuk

185,29 TL

1.362,75 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuk

197,64 TL

1.375,10 TL

Evli eşi çalışan 6 çocuk

209,99 TL

1.387,45 TL

Evli eşi çalışan 7 çocuk (*)

209,99 TL

1.387,45 TL

 

(*) Uygulanacak asgari geçim indirimi, asgari ücretten kesilmesi gereken % 15 oranındaki gelir vergisinden fazla olamayacağı için, 2016 yılında çalışana (mükellefe) asgari geçim indirimi çerçevesinde yapılacak ödeme 209,99 TL’yi geçemez. Bu nedenle, eşi çalışmayanlara 4 çocuktan fazlası, eşi çalışanlara ise 6 çocuktan fazlası için ilave herhangi bir ödeme yapılmaz.

2016 yılında Asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?

– İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır.

– İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

– İndirim; ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Asgari Geçim İndirimi hesaplamasına esas olacak oranların belirlenmesinde;

Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak dikkate alınacaktır.

– Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

– Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.

– Ücretliler durumlarında meydana gelen değişiklikleri (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

– Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.

– Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek vergi zıyaı hükmündedir.

– İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenecektir.

– Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.

– Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

2016 yılı Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Tablosunu indirmek için TIKLAYINIZ 

2 YORUMLAR

  1. Hocam bilgilendirmeleriniz için teşekkürler ancak 3.ncü çocuklarda AGİ oranının 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle % 10 olması nedeniyle eşi çalışmayan 3 çocuğu olanın AGİ si 209,99 TL eşi çalışan 3 çocuğu olanda ise 185,29 TL olması gerekir.

    Saygılarımla,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz