Cumartesi, Ağustos 31, 2019
Ana Sayfa 2013 Temmuz

Aylık Arşiv: Temmuz 2013

Elle Taşıma İşlemleri Yönetmeliği

  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari...

Bağ-kurluların Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları

  Ölen Bağkurluların hak sahiplerinden hangilerine hangi koşullarda aylık bağlanacağı, ölümün hangi tarihlerde gerçekleşmesi durumunda ne olacağı çok karıştırılmaktadır. Ekte yazıda bu kouyla ilgili geniş...

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve...

4857 Sayılı İş Kanunu

İŞ KANUNU   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin...

Öğrenciler Nasıl Sigortalı Olur?

  Soru: Osman Bey; ben meslek lisesi mezunuyum. Malumunuzdur meslek lisesinde staj yapılırken SGK numarası veriliyor. Fakat SGK’ya giriş yılı sadece sağlık pirimi ödendiği için...
- Advertisement -

Popüler İçerikler

En Çok Yorum Alan İçerikler