yargı kararı | Osman Özbolat

yargı kararı olarak etiketlenmiş yazılar

Emekli Aylığına Vergi Borcu Nedeniyle Tekrar Haciz Konulması

Vergi Mahkemesince, davalı vergi dairesinin haczin kaldırıldığına yönelik beyanı esas alınarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş olmakla birlikte, karar tarihinden yedi gün sonra vergi dairesince aynı borç nedeniyle aynı banka hesabına tekrar konulan haciz, dava konusu ihtilafın devamı niteliğinde olduğundan, Vergi Mahkemesince bu husus gözetilerek işin esası hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği...

İş Arama İzni Nedir? Nasıl Uygulanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca, işçinin veya işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesini bildirim süresi tanımak suretiyle fesih yoluna gitmesi halinde, aynı Kanun’un 27. maddesi uyarınca işçiye yeni iş arama izni verilmesi gerekmektedir. Bu makalenin konusunu, yeni iş arama izninin kapsamı, uygulanma esasları ve söz konusu düzenlemeye aykırılığın yaptırımlarının incelenmesi oluşturmaktadır. II- YENİ İŞ...

Taşeron İşçiye Yeni Müjde

Kamuda çalışan taşeron işçilerin açtığı binlerce dava, sonuçlandı. Yargı, işçileri haklı buldu. Hükümet ise, iki milyar liraya yaklaşan tazminat yükünden kurtulmak için taşeron işçileri, “davalarla kazanılmış haklarından vazgeçmek” şartıyla “sürekli işçi” kadrosuna almayı planlıyor. Hükümet, kamuda çalışan taşeron işçilerin “sürekli işçi” kadrosuna alınması için yeni bir düzenleme hazırladı. Düzenleme hayata geçerse, öncelik dava açıp kazananlarda...

Tüm yönleriyle mobbing

 Çalışanların maruz kaldığı ve onları ruhsal ve fiziksel anlamda zor durumda bırakan mobbing; son yıllarda gitgide artan bir çalışma hayatı vakası olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu durumla ilgili bizde sitemizde mobbing ile ilgili bilgilendirme yazısı yazmakta, mobbingle ilgili yargı kararlarını sizlerle paylaşmaktayız. Sosyal Güvenlik Kurumu'da (SGK) konu ile ilgili bir kitapçık çalışması hazırlamıştır. Bu kitapçıkta:...

Özel banka çalışanlarının 15 yıl 3600 günden tazminat hakkı

    Soru: Osman Bey Merhaba, öğrencilik zamanımda yazın çalıştığım iş yerinden 01.08.1998 tarihinde sigorta başlangıcım yapıldı ve sadece 1 ay primim yattı. Daha sonra okul bitince 2002 yılında özel bir bankaya başladım ve halen devam etmekteyim.  1 çocuğum var doğum borçlanması dahil yaklaşık 3800 işgünüm var şuanda bu durumda emekli olup işyerimden tazminat alabilir...