ölüm aylığı | Osman Özbolat

ölüm aylığı olarak etiketlenmiş yazılar

Ölen sigortalının anne ve babasına nasıl aylık bağlanır?

Sosyal sigorta sistemi, asli sigortalının dışında hak sahibi olarak nitelenen bağlı/bağımlı sigortalıları da (aile bireylerini) koruma kapsamına almaktadır(1). Sigortalının ölümü sonrası geçimi sigortalı tarafından sağlanan veya ölüm öncesi geçimi sigortalı tarafından sağlanmamakla birlikte daha sonra geçimi sigortalı tarafından sağlanması muhtemel olan sigortalının anne ve babası gelir kaybına uğrar. Bu nedenle sigortalının ölümü sonrası geride kalan...

Görev şehidi Naci AYVALIOĞLU

Takip et: @osozbolat Her olumsuz olaydan sonra akıllara onlar gelir. Yetersizliklerinden tutun da, işverenlerle çıkar ilişkisi içinde olduklarına, görevlerini savsakladıklarına hatta uzmanlıklarına varıncaya kadar ağzı olan herkes konuşur. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki kamu adına denetim işini yürüten görevlilerden… Özellikle elim Soma faciasından sonra şiddetli ve acımasız eleştiriler tabiri caizse ayyuka çıktı. Denetim görevlilerinin denetim...

Torbadan eşitsizlik mi çıkıyor?

Torba yasa ile Soma’da hayatını kaybedenlerin SGK’ya olan her türlü borçları silinmekte, hak sahiplerine şartsız koşulsuz ölüm geliri, muhtaçlık koşulu aranmaksızın ana ve babalarına aylık bağlanacaktır. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınlarından bir kişi de kamuda istihdam edilecektir. Tabii ki yapılan bu düzenleme devlet otoritesi tarafından, yakınlarını kaybeden ailelere moral ve destek verme adına yapılmaktadır. Buna...

Yetim Kız Çocuğu, Anne ve Baba Üzerinden İki Aylık Alabilir mi?

Derviş SARISU anısına… Sigortalının ölümü sonrası, ölen sigortalının geride kalan kız çocukları gelir kaybına uğrayacaktır. Bu nedenle ölen sigortalının geride bıraktığı kız çocukları açısından gelir kaybına bağlı bir sosyal tehlike meydana gelecek(1) ve kız çocukları, mahrum kalacağı maddi desteğin yerini alacak bir sosyal yardıma gereksinim duyacaktır(2). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu(3),...

Kadınlar birden fazla ölüm aylığı alabilirler mi?

Dul ve Yetim Kadınlar Hem Eşten Hem Anne/Babadan Dolayı Birden Çok Ölüm Aylığı Alabilir mi? Sigortalının ölümü sonrası ölen sigortalının geride kalan yakınları gelir kaybına uğrar. Bu nedenle ölen sigortalının geride bıraktığı aile bireyleri açısından bir sosyal tehlikenin başladığı söylenebilir(1). Sigortalının ölümü sonrası, sosyal tehlikeye uğradığı için geçim sıkıntısı yaşaması muhtemel olan sigortalının dul kalan...