işveren | Osman Özbolat

işveren olarak etiketlenmiş yazılar

4447 sayılı Kanun Geçici 17’nci Madde Teşviki

4447 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 17 MADDE İSTİHDAM TEŞVİKİ USUL VE ESASLAR Sigortalı Yönünden; 2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, İşveren Yönünden;...

İlave İstihdam Teşvikinden Geriye Doğru Yararlanılabilir mi?

Sosyal sigorta prim oranlarının azaltılması veya işverenlerce ödenmesi gereken primlerin belirli kısımlarının Devlet tarafından karşılanması istihdamteşvikinde önemli bir araç olarak görülmektedir[1]. Bu kapsam yürürlüğe konulan ve son yıllarda işverenler açısından ödeme kolaylığı sağlayanteşviklerden biri de, genç ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak 6111 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde sigorta prim teşvikidir[2]....

Bunları yapmayan işverenler yanacak!

Soma ve Ermenek’teki maden facialarının ardından işçi güvenliği için önemli düzenlemeler içeren tasarı kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” şu düzenlemeleri getiriyor: -Ulusal mevzuat; işçilerin, iş güvenliğine katkıda bulunma ve çalışma usulleri üzerinde “güvenlik ve sağlığı etkilediği ölçüde görüşlerini açıklama...

Yol parası işçi primine dahil midir?

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılara ilişkin nelerin prime dahil edilmesi gerektiğini ve hangi ödemelerin primden istisna olduğunu belirtmiştir. Buna göre pime dahil edilecek işçi ödemeleri:  1) Hak edilen ücretler (ücretin ödenip ödenmediği önem arz etmemektedir, ay içinde çalışma karşılığında hak edilmesi yeterlidir.) 2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin...

İflas eden şirkette sigortalılık ne zaman sona erer?

Münfesih (feshedilmiş) şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarının ne zaman ve ne şekilde sona ereceği, yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte çelişki arz ettiğinden uygulamada sıkıntılar meydana gelmektedir. Yani Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğine göre, SGK kapsamında sigortalılıkları devam eden anonim şirketlerin yönetim kurulu ve limited şirket ortaklarının ticaret...