iş sağlığı | Osman Özbolat

iş sağlığı olarak etiketlenmiş yazılar

İşçi Cinayetleri

İlgili Kanunda iş kazasının tanımı açıktır: “iş kazası, iş yaparken meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.” Kanun bile ölümden bahsetmemiş veya bahsedememiş, iş kazasını “işçiyi engelli hale getiren” olay olarak tanımlamıştır. Buna rağmen; Depremde bile parmak sayısında insanın hayatını kaybettiği bir dünyada, ülkemizde sadece 2013 yılında...

Ortak sağlık güvenlik birimleri kapanıyor

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyerlerinin zorunlu olarak uzman ve hekim çalıştırması zorunluluğu doğduktan sonra yeni bir iş alanı ortaya çıktı: Ortak sağlık ve güvenlik birimleri. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB), çıkarılan yönetmelikleri gereğince belirli şartları sağlamaları halinde herkes tarafından kurulmakta ve işyerlerine istihdam ettikleri iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve yardımcı sağlık personelleri...

İş sağlığı ve güvenliği soruları

Merhaba Osman Bey; 1- Bu desteği Devlet ÇSGB tarafından direkt olarak İSG Firmalarına mı yoksa işverene mi ödeyecek? 2- Ödemeler 3 aylık periyodlar halinde yapılacakmış, doğru mudur? 3- İSG Firması ör. bir berber işletmesini her ay mı kontrol edip rapor düzenleyecek yoksa farklı zaman dilimlerinde 1 veya 1den fazla olmak şeklinde mi bu işletmelere eğitim...

İşverenlere iş güvenliği desteği

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle işyerleri çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta bulunan işverenlerin de işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almalarının yasal zorunluluk olduğunu yazmıştık. Bu kapsamda çalışan sayılarının kaç olduğunun (bir kişi bile olsa) hiçbir önemi olmaksızın iş güvenliği hizmeti alacak bu işyerlerinden küçük kapasitede faaliyet gösterenler, oluşabilecek ek maliyetleri kara kara düşünmekteydiler. 24.12.2013...

İşverenler 1 Ocak tarihine hazır mı?

    Çalışma hayatında yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları gibi riskleri en aza indirme amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte “bir işçi çalıştıran işyerlerine bile”  iş sağlığı ve güvenliği konusunda doktor, yardımcı sağlık elemanı ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü getirildi. Ancak bu yükümlülükle ilgili olarak işverenlerin yürüttükleri işin...