İş Sağlığı Ve Güvenliği | Osman Özbolat

İş Sağlığı Ve Güvenliği olarak etiketlenmiş yazılar

İşyerinde ‘çalışmaktan kaçınma’ hakkı nasıl olur?

Çalışma hayatında yapılan işin tehlike sınıf ve derecesine göre birçok işyeri vardır. Sektörlere göre değerlendirildiğinde birçok çalışanın işlerini ifa ederken tehlike ile karşı karşıya kaldığı ve bunun sonucunda da maalesef iş kazalarının meydana geldiğini görüyoruz.  Bu tür durumlarının yaşanmaması adına bazı durumlarda işçilerin lehine bir düzenleme yapılmışl ve çalışana 'çalışmaktan kaçınma' hakkı tanınmıştır. Bu durum...

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverence yerine getirilmesi gereken yükümlülükler!

1) 01.01.2013 Tarihine kadar personel istihdam eden bütün firmalar çalışan sayısına bakılmaksızın; a) Risk Analizleri b) Acil Eylem Planları c) Çalışanların İş Güvenliği Temel Eğitimi almaları kanunen zorunlu hale gelmişti. 2) 01.01.2013 Tarihinde ise 50 ve üzerinde çalışanı olan bütün firmalar a) İş Güvenliği Uzmanı b) İş Yeri Hekimi c) Diğer Sağlık Personelini kısmi zamanlı...

Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  6 Ağustos 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajenmaddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmaküzere asgari gerekliliklerin belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği...

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

  23 Ağustos 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28744 GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren; belirli...

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  20 Ağustos 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren balıkçı gemilerinde yapılan işleri kapsar....