haklı nedenle fesih | Osman Özbolat

haklı nedenle fesih olarak etiketlenmiş yazılar

Ücret ödenmemesi nedeniyle haklı fesih durumları

Çalışma hayatında en sık kaarşılaşılan durum ücetlerin ödenmemesi nedeniyle haklı fesih durumudur. Ücret ödenmemesi durumunda işçiler nasıl istifa eder? Ücret ödenmemesi durumunda istifa ettiğimiz hangi durumlarda tazminat alabiliriz? Bunlara en sık karşılaşılan istifa biçimlerini tespit ederek ele aldık ve şu şekilde durumu özetledik: Ücret ödenmemesi, HAKLI NEDENLE FESİH. Ücretin kısmen ödenmesi, HAKLI NEDENLE FESİH. Ücretten...

Uzun Süreli Rapor Alan İşçinin İş Sözleşmesi Fesih Edilebilir mi?

Uzun süreli veya sık sık rapor alan işçilerin iş sözleşmeleri haklı nedenle feshedilebilir mi?  Çalışma hayatı içinde işçinin işveren tarafından iş akdinin feshi imkânı olduğu gibi, tam tersi durum da söz konusudur. 4857 sayılı İş Kanunun[1] 24. Maddesinde işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkına yer verilmişken aynı Kanunun 25. Maddesinde de işverenin haklı nedenle fesih hakkına...

İşçinin uzmanlığı dışında işe zorlanması – Yargıtay

İÇTİHAT METNİ DAVA : Davacı, ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : 1 – Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2 –...

Feshin Haklı Nedene Dayanması-Yargıtay

Davacı başlangıçta Personel Yönetmeliği ve Toplu İş sözleşmesi hükümleri gereği, adaylık ve stajyerlik süreci yaşayacağı ve bu süreçlerde hakkında bir değerlendirme yapılacağını bilmektedir. Aday Değerlendirme formu ile adaylık süreci değerlendirilmiş olup, bu değerlendirmede davacının yeterli gelişime sahip olmadığı, belirli bir süre daha izlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Davacı stajyerlik süreci içinde de gözlemlenmiş ve "Bankacılık mesleğinin gerektirdiği,...

6 Ayını Doldurmamış İşçi Sebepsiz İşten Çıkarılabilir mi?

İşverenlerin işçilerin iş akitlerini son verirken, feshi haklı bir nedene dayandırma zorunlulukları vardır. Bunun için de İş Kanunu'nda hangi şart ve koşulların oluşması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre: "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin...