fazla mesai | Osman Özbolat

fazla mesai olarak etiketlenmiş yazılar

İş davalarında ‘e-mail’ devrimi!

Çalışanlar tarafından açılan tazminat, fazla çalışma ve izin alacak davalarında en büyük sıkıntı, delillendirmedir. Davalarda birinci öncelik yazılı belgelerdir. Ancak yazılı delil bulunmadığı durumlarda ise tanık ifadelerine başvuruda bulunulur. Mahkeme işte çalışanların alacak davalarında delil konusunda emsal olacak bir karara imza attı. Bir özel bankada üst düzey direktör olarak çalışan bankacının açtığı tazminat davasında, e-postaları...

İşçinin ünvan değişikliği nedeniyle iş akdini feshi

İÇTİHAT METNİ ÖZET : Uyuşmazlık, işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshedip feshetmediği ve işyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alacaklarından sorumluluğa ilişkindir. Davacı, unvan değişikliğini kabul etmediğini, ödenmeyen fazla çalışma ücreti alacağının bulunduğunu belirterek, iş akdini feshettiğini açıklamıştır. Ünvan değişikliğinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatı istemi reddedilmiştir. Davacının fazla çalışma alacağının...

Emsal ücret kararı -Yargıtay Kararı

İÇTİHAT METNİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G.Y.K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR :...

Tüm yönleriyle işçi ücretleri ve ödenme usulleri

Çalışanlara ilişikin çalışmaları karşılığında hak ettikleri ücret olgusunun kanunlar bazında tanımlarına değinecek olursak: 4857 sayılı İş Kanununa göre ücret: Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır (md. 32). 6098 sayılı Borçlar Kanununa göre ücret: Yeni Borçlar Kanununda ücrete ilişkin bir tanım bulunmamaktadır. 5510 sayılı Kanununa göre ücret: 4’üncü...

İşten atılıp alacağı olduğunu iddia eden ispat edecek

DAVA : Davacı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı A… San. ve Tic. Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten...