teşvik | Osman Özbolat - Part 8

Evlenene faizsiz çeyiz kredisi

  AHMET DÖNMEZ Hükümet bir yandan 3 çocuğa teşvik çalışmaları yaparken, diğer taraftan da evliliğe finansal destek sağlayacak çalışmalara başladı. Başbakanlık bünyesinde yürütülen çalışma, gençlerin maddi sıkıntılar yüzünden yuva kuramamasına çare üretmeyi hedefliyor. Buna göre 25 yaşın altındaki çiftlere 10 bin lira faizsiz düğün kredisi verilecek. Ödemeler ise 2 yıl sonra başlayacak ve makul taksitlere bölünecek. Burada çiftlerin mesleki durumları, aylık gelirleri ve aile kaynaklı zenginlikleri de baz alınacak. Bütün...

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- Bu...

Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor

  Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Üçüncü çocuğa verilen teşvik oranı yüzde 5’ten yüzde 10 çıkarılıyor. El emeğine dayalı üretim yapan ev kadınları vergi den muaf olacak CEO’lara tarifeli vergi, enerji tasarrufuna teşvik geliyor Küçük esnafa ekstra destek, Ar-Ge harcamasına indirim var Gençlere “iş” teşviği ,Tek konuta vergi istisnası...

SGK’da Yapılan Son Düzenlemeler

  5510 sayılı Kanun’un 60. Maddesi: Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan...

Sigortalının Çalışması Halinde Bağlanan Gelir Kesilir mi?

I- GİRİŞ 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki” ifadesiyle ‘sürekli iş göremezlik geliri’ iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli bir ödeme çeşididir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası kısa vadeli sigorta kolları arasında yer alır. Bir veya birkaç işverene hizmet akdi ile bağlı olarak çalışanlar (SSK) için daha...