teşvik | Osman Özbolat - Part 7

İş sağlığı ve güvenliği soruları

Merhaba Osman Bey; 1- Bu desteği Devlet ÇSGB tarafından direkt olarak İSG Firmalarına mı yoksa işverene mi ödeyecek? 2- Ödemeler 3 aylık periyodlar halinde yapılacakmış, doğru mudur? 3- İSG Firması ör. bir berber işletmesini her ay mı kontrol edip rapor düzenleyecek yoksa farklı zaman dilimlerinde 1 veya 1den fazla olmak şeklinde mi bu işletmelere eğitim...

2012 YILI SAYIŞTAY’IN SGK RAPORU

Sayıştay tarafından düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 raporuna göre, Kurumla ilgili birçok olumsuz durum tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler sonucunda olumsuz denetim görüşü verilen Kuruma ilişkin tespitlerden bazıları şu şekildedir: Zamanaşımına uğramış Kurum alacakları 2003 yılı öncesi döneme ilişkin prim, işsizlik sigortası, idari para cezası, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisinden doğan...

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverence yerine getirilmesi gereken yükümlülükler!

1) 01.01.2013 Tarihine kadar personel istihdam eden bütün firmalar çalışan sayısına bakılmaksızın; a) Risk Analizleri b) Acil Eylem Planları c) Çalışanların İş Güvenliği Temel Eğitimi almaları kanunen zorunlu hale gelmişti. 2) 01.01.2013 Tarihinde ise 50 ve üzerinde çalışanı olan bütün firmalar a) İş Güvenliği Uzmanı b) İş Yeri Hekimi c) Diğer Sağlık Personelini kısmi zamanlı...

Fiili Hizmet Zammı Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

I- GİRİŞ Çalışma hayatında tehlikeli iş kollarında çalışan 4/a ve 4/c kapsamındaki kişilere, işin tehlike sınıfına göre prim ödeme gün sayılarına bu işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60-90-180 prim gün sayısı eklenmektedir. Genelde “yıpranma payı” olarak adlandırılan bu duruma “fiili hizmet süresi zammı” adı verilmektedir. Fiili hizmet süresi içerisinde çalışılan işyerleri genel...

Özel sigorta primi ödeyen işletmeler SGK’ya da prim ödüyor

  Sigorta her şeyden önce kişileri güvence altına almayı amaçlar. Bu kavram benzer belirli tehlikelere (rizikolara) maruz çok sayıda kişinin bir araya gelmesinden doğan bir topluluğa dahil bir kimsenin ileride tehlikeye maruz kalması halinde, gerçekleşen tehlikenin yarattığı zararların sigortacı tarafından tehlike topluluğuna mensup kişilerden önceden alınan belli bir prim karşılığında giderilmesine yönelik hukuki bir kavramdır.(1)...