teşvik | Osman Özbolat - Part 4

İşverenlerin SGK Prim Teşvikleri – 3

2012 yılında kabul edilen 6322 sayılı Kanunla birlikte: “Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin...

İşverenlerin SGK Prim Teşvikleri – 2

13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Kanunla birlikte işverenlere yönelik çok önemli bir prim teşviki yürürlüğe girmiştir. Buna göre: “31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 01.03.2011 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan işçilerin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe...

İşverenlerin SGK Prim Teşvikleri-1

SGK tarafından işverenlere yönelik çeşitli indirimler söz konusudur. Bu indirimler işverenler açısından ağır prim yükünün hafifletilmesi adına çok büyük önem taşımaktadır. Ancak ne yazıktır ki, işverenler bu indirimlerden yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. Bu kapsamda işverenlere yönelik prim indirimlerinden nasıl yararlanacakları, neler yapacakları hususunda bilgilendirmeler yapacağız. 5 Puanlık prim indirimi Sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin uzun vadeli...

SGK’dan işverenlere yeni prim teşviki

  Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlerin üzerinde ağır yük olan primlere yönelik olarak, hem iyi niyetli olan işverenlere ödül niteliğinde hem de ülkenin sosyo-ekonomik dengelerine göre istihdam yaratmak amacıyla çeşitli teşvik programları uygulamaktadır. Bu teşviklerden en çok yararlanılanı işyerinde kayıtdışı işçi çalıştırmayan, primlerini düzenleyen işverenlere prim hisselerinden yapılan yüzde 5’lik indirimdir. Bu indirim de sağladığı kolaylıklar...

SGK İşveren Teşvikleri-1

İşverenin Beş Puanlık Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası Prim Teşvikinden Yararlanması SGK 5 Puanlık İşveren İndirimi Nedir? Hangi Durumlarda Yararlanılır? 5510 sayılı Kanuna göre işçi çalıştıran özel sektör işverenleri, bu çalıştırdıkları işçilerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ödemektedir.  Bir işçi için ücretin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası diye...