teşvik | Osman Özbolat - Part 3

2015 Yılında Asgari Ücretle Birlikte Teşvik Tutarları da Arttı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2015 yılının ilk altı aylık diliminde asgari ücretin brüt 40,05 TL olarak belirlenmiş olması nedeniyle, 2015/Ocak ila 2015/Haziran aylarına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde; – Aylık prime esas kazanç alt sınırı: 40,05 x 30 = 1.201,50 TL’ye – Aylık prime esas kazanç üst sınırı: 40,05 x 6,5 = 260,325 = 260,33 260,33...

İlave İstihdam Teşvikinden Geriye Doğru Yararlanılabilir mi?

Sosyal sigorta prim oranlarının azaltılması veya işverenlerce ödenmesi gereken primlerin belirli kısımlarının Devlet tarafından karşılanması istihdamteşvikinde önemli bir araç olarak görülmektedir[1]. Bu kapsam yürürlüğe konulan ve son yıllarda işverenler açısından ödeme kolaylığı sağlayanteşviklerden biri de, genç ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak 6111 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde sigorta prim teşvikidir[2]....

İşverenler teşviklerden neden yararlanmıyor?

Sigortalı işçisi olan işverenlerin Türkiye’deki prim yükü malum… Bugün sigortalı bir işçinin işverene maliyeti, elde edilen brüt ücretin en az yüzde 37,5’ini oluşturmaktadır. Yani ücreti 5000 TL olan bir işçi için ödenen prim tutarı 1.875 TL’dir. Çok sayıda sigortalı istihdam eden işyerlerinde bu rakamın ay bazında tutarını ise insan düşünmek bile istemiyor. Hal böyle olunca...

İşverenler SGK Teşviklerinden Yararlanmıyor

Kayıt dışı çalışmanın % 35 seviyelerinde olduğu ülkemizde, yapılan araştırmalar bunun en büyük nedeninin Türkiye’de uygulanan prim oranlarının yüksek olmasından kaynaklandığını belirtmektedirler. Hal böyle olunca mevcut sosyal güvenlik sisteminde kayıt dışı çalışma ile ilgili en önemli mücadele uygulanan idari para cezalarının yüksek tutulmasıdır. Her ne kadar SGK tarafından caydırıcılık hususu para cezaları olarak görülse de...

İşverenlerin SGK Prim Teşvikleri – 4

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan...