Osman Özbolat | Kişisel Web Sitesi - Part 150

5510 Sayılı Kanun Amacı

  T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No : 2009/10-573 Karar No : 2009/605 Tarih : 30.12.2009 İÇTİHAT METNİ ÖZET : Dava, işyeri sigortalıları için ödenen “özel sağlık sigortası primi”nin sosyal sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarına dahil edilerek ( sosyal sigorta )primi kesilmemesi gerektiğinin tesbiti; ihtirazi kayıt ile yapılan ödemelerin istirdadı istemine...

65 Yaşını Dolduranların Sigortalılığı

 2011 yılında yayımlanan ve “torba yasa” olarak bilinen 6111 sayılı yasa ile 65 yaşını dolduranların sigortalılığı ile ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile 5510 sayılı yasanın 6. Maddesinde sigortalı sayılmayanlar bölümüne “ 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar” ibaresi eklenerek, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle devamlı çalışan işçiler ve 5510 sayılı Kanun’un 4/b-4 (tarım Bağ-Kurluları) bendinde...

Tüm Hatlarıyla Analık (Doğum) İzin Süreleri

Çalışma hayatı içinde bulunan kadın çalışanlar, hamilelik durumunda bu sürelerin iş hayatlarını ne şekilde etkileyeceği ve kendilerine tanınan yasal hakların ne olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Keza hamilelik-doğum ve doğum sonrası süreç kadının ve çocuğun sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yazımızda doğum yapan kadın ve eşi doğum yapan erkeğin kendilerine yasal olarak sağlanan izin haklarına tek tek...

İşyerinde Psikolojik Tacizle İlgili Önemli Yargı Kararı

Çalışanların işyerinde uğradığı psikolojik taciz (mobbing) son zamanlarda çalışma hayatına ilişkin en tartışılır konuların başında yer almaktadır. Ülkemizde de sıkça yaşanılır hale gelen psikolojik taciz (mobbing) işyerinde işçi ve işveren ile veya işçilerin kendi arasında “şiddet, kuşatma, taciz, rahatsız etme, onur kırma veya sıkıntı verme” gibi şekillerde sürekli tekrarlanan, sistematik tutumlar sonucu meydana gelmektedir. Çalışma...

Hastanelerde Kimler Katılım Payından Muaftır?

Çeşitli nedenlerle rahatsızlık geçirdiğimizde hastanelere tedavi için gideriz. Bu tedaviler sonucunda gerek tahlil yaptırdığımızda gerekse de ilaç aldığımızda devlet tarafından bize sunulan sağlık hizmetinin maliyetine bir nebze olsun katkı sunarız. İşte bu katkı tutarına katılım payı denilmektedir. Önceden hastanelerde kayıt esnasında veya eczanede katılım payı adı altında ücret öderken aklıma hep bu tutarın doğru tahsil...