teşvik | Osman Özbolat - Part 10

İş Kanunu Sık Sorulan Sorular-6

Yabancı Çalışma İzinlerini denetleme görevi kime verilmiştir? Kanunun denetlemeye ilişkin 20 nci ve Yönetmeliğin 58 nci maddesi, “Kanun ve Yönetmelikte yabancılara ve yabancıları çalıştıran işverenlere atfedilmiş yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri tarafından, yürürlükteki İş Kanununun, Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi başlıklı bölümünde yer alan hükümlerine göre denetlenir. Ayrıca, genel...

Hakkında

Hakkında

Kahramanmaraş doğumlu olan Osman ÖZBOLAT, ilköğretim ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. Uzun süre İstanbul'da Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yaptı. Çalışma hayatının birçok aşamasında sahada bizzat uygulayıcı konumunda çalıştı. 2011 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT hocanın danışmanlığında hazırladığı “Türk Sosyal Güvenlik...