Mevzuat | Osman Özbolat

"Mevzuat" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

6111 sayılı teşvik uzatıldı

4447 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi gereği düzenlenen, ilave istihdam yapan işverenlerin sigorta primlerinin % 20'sinin Hazine tarafından karşılanmasını ön gören 6111 sayılı teşvik 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmişti. 01.03.2011 tarihinde 31.12.2015 tarihine kadar uygulanması planlanan söz konusu 6111 sayılı teşvik uygulaması 28.12.2015 tarih 29576 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar...

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik

Evlenecek olanlara yönelik yapılacak olan çeyiz yardımına ilişkin banka hesaplarının nasıl açılacağı, başvuru sahiplerinin ödemelerini ne şekilde yapacağı, kimlere çeyiz yardımı yapılacağı, çeyiz parasına ilişkin tutarın ne şekilde ödeneceğini içeren yönetmelik 16.12.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Buna göre devlet katkısı evlilik tarihindeki birikime göre belirleniyor ve azami 5000 TL'yi geçemiyor. – Devlet katkısı düzenli ödeme...

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatları

KANUNLAR • 4857 Sayılı İş Kanunu TIKLA • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TIKLA • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu TIKLA • 5959 Sayılı Basın İş Kanunu TIKLA • 854 Sayılı Deniz İş Kanunu TIKLA • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu TIKLA • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu TIKLA...

Torba Yasanın Getirdiği Yenilikler !

Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Düzenlemeler Yeni kanun: Anonim Şirketlerde; Yönetim Kuruluna, temsil yetkisi olmayan yönetim kurulu üyelerini ya da şirkette hizmet akdi ile çalışanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilme hakkı tanımıştır. Yönetim Kurulunun bu hakkı kullanabilmesi için öncelikle Türk Ticaret Kanunun yönetimin devri başlıklı 367 maddesine göre hazırlanacak...

Çalışma Bakanlığı İşkolları Yönetmeliği

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir. İşkollarına giren işler MADDE 2 – (1) Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde...

SGK 2014/5 sayılı genlegesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   Sayı     : 19662804 – 3 473 975                                                                                            28.02.2014 Konu   : 2013/11 sayılı Genelge   GENELGE 2014 – 5 Bilindiği üzere, 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunun 4...

Türkiye’nin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzaladığı Ülkeler

Yabancı ülkelerde çalışanlar veya Türkiye'ye çalışmak için yabancı ülkelerden gelenlerin, geldikleri veya gittikleri ülke ile Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesinin olup olmaması, sosyal güvenlik açısından çok büyük önem arz etmektedir.  Sosyal güvenlik sözleşmeleri ile genel olarak hangi haklar güvence altına alınmıştır? Sosyal güvenlik sözleşmeleri ile: ‐ Her iki ülke vatandaşlarının, hak ve yükümlülük bakımından eşit...