İş Sözleşmeleri | Osman Özbolat

"İş Sözleşmeleri" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Dikkat! İşyerinde bahis oynayan tazminatsız kovulur

Son dönemde internet ve akıllı telefon trafiği yüzünden tazminatsız işten atılmalarda artış var. Sosyal medya, bahis ve oyun sitelerine ve online alışveriş sitelerine mesai saatleri içinde girmek, artık tazminatsız işten atılma sebebi… İnternetin hayatımızdaki yerini artık sorgulamaya bile gerek yok. Herkesin elinde bir akıllı telefon. Aktif sosyal medya hesabı 40 milyon kişinin üzerinde. WeAreSocial’ın 2015...

İş Akdinin Feshinde Örnek İbraname Dilekçesi

İbraname işçi ve işveren ilişkisinde iş akdinin sonlandırılması sırasında, işçinin çalışma süreci içindeki tüm hak ve alacaklarını aldığına dair bir yazıdır. Bu yazının imzalanması ile tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerinin kalmadığı anlaşılır.  İbraname iş sözleşmesi bittikten sonra imzalandığından, iş ilişkisi devam ederken imzalnan/imzalatılan bir ibraname hukuken geçerli değildir. İbraname düzenlnirken geçerli bir şekil şartı...

Deneme Süresinin Sağladığı Haklar ve Borçlar

Deneme Süresinin Sağladığı Haklar ve Borçlar İle Sigortalılık Açısından Değerlendirilmesi Deneme süreli iş sözleşmesiyle taraflar yani işçi-işveren tarafları birbirlerini tanıma,  çalışma şartlarının uygun olup olmadığını görme gibi imkânını amaçlarlar. Temelde İş Hukukunun kapsamı alanına giren bir konu olsa da Sosyal Güvenlik Hukukuyla da ilintilidir. Bu yazımızda, deneme süresinin taraflar açısından doğurduğu hak ve borçları ile...

‘Toplu İş Sözleşmesiyle Emekçiler Mağdur Oldu’

İçişleri Bakanlığı ’na bağlı birimlerde görev yapan büro emekçilerinin diğer kamu emekçileri gibi insanca yaşayacak ücretten yoksun çalıştırılmakta olduğunu belirten Büro Emekçileri Sendikası Muş Temsilcisi Zahir Aktaş, toplu iş sözleşmenin emekçileri mağdur ettiğini söyledi. Aktaş, “AKP hükümeti ile yandaş Memur-Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin sonucu olarak, gerek düşük ücret zamları gerekse enflasyon farkının ödenmemesi,...

İş görüşmeleri sonucu tazminat ödeyebilirsiniz

İş başvurusunda bulunan adayların seçimi ve sonucunda istihdam edilmesi ile ilgili günümüzde birçok şekilde incelemeler yapılmakta, adaylarla çeşitli mülakat görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. Standart düzeyde yapılan mülakatlarda adayın becerisi, kavrama yeteneği, çalışmaya yatkınlığı, öğrenme isteği vb. konularda adaylar sınava tabi tutulmaktadır. Hal böyle olmakla birlikte son yıllarda işsizliğin de etkisi ile işe alım süreçleri gerek işverenler gerekse...

Geçici iş ilişkisinde işçi onayı – Yargıtay

Soru: Merhaba Osman Bey. Bir Mühendislik firmasında elektrik teknisyeniyim. Yaklaşık 3 yıldan bu yana işyerinde çalışıyorum. İşverenim sözleşmemde de yazan ve benim de kabul ettiğim (aslında o dönemde sözleşmeyi okumadan imzalamıştım) bir maddeden ötürü çalışmak istemediğim bir firmada görevlendirmek istiyor. İtiraz ettim ama bu görevlendirmenin geçici olduğunu, kabul etmediğim takdirde iş sözleşmemiz gereği iş akdimi sonlandıracağını...

İşçi özlük dosyaları kaç yıl saklanmalı?

İş Kanununa göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanı sıra İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İş Kanunu’nda işçi özlük dosyasında yer alacak belgeler açık...