Emeklilik | Osman Özbolat - Part 13

"Emeklilik" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Maluliyet tespiti işlemleri yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve...

Malulen emekli olacaklara müjde!

  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hazırladığı yeni düzenlemeyle birlikte diyabet, tüberküloz ve sara gibi hastalıklar da malulen emeklilik kapsamına alınacak. Ntvmsnbc’nin haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilikle alakalı değişiklik planını Başbakanlık’a gönderdi. Yeni düzenleme, malulen emeklilikte kapsamı genişletiyor. Düzenlemede bazı kronik hastalıklar da maluliyet kapsamına giriyor. Bu çerçevede şeker, tüberküloz ve sara gibi hastalıklar da malullük...

Engelli Çocuğu Olan Anneler Erken Emekli Oluyor

  Engelli çocuğu olan annelerin emekliliği Çalışan annelere devlet tarafından doğum borçlanması imkânı verilerek, doğum nedeniyle iş göremeyen annelere güzel bir emeklilik avantajı sağlanmaktadır. Bunun yanında diğer güzel bir uygulamada engelli çocuğu olan ve bu çocuklarının bakımları nedeniyle zor şartlar altında çalışan annelere yönelik emeklilik avantajıdır. SGK Kanununa göre “kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına...

Emekliler Yeniden Nasıl Memur Olur?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." hükmü yer almaktadır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile de herhangi bir...