Emeklilik | Osman Özbolat - Part 11

"Emeklilik" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Vergi İndiriminden Yararlananların Emeklilik İşlemleri-II

Sakatlık Sebebiyle Vergi İndirimi Sakatlık Sebebiyle Vergi İndirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 3689 sayılı kanunla değişik 31. maddesi 3. fıkrası gereği çalışma gücünün en az  %40’ nı kaybetmek suretiyle sakatlık indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda bulunan sigortalılara sağlanan haklardandır. Sakatlık İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen...

Vergi İndiriminden Yararlananların Emeklilik İşlemleri -I

MALULLÜK  SİGORTASI ve SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANANLARIN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ -I Malullük Nedir? Malullük; sigortalının veya işverenin talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının (Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri) bünyelerindeki sağlık kurullarınca usulüne uygun olarak düzenlenecek rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin Bölge Sağlık Kurulu tarafından incelenmesi sonucu çalışma gücü veya iş kazası –Meslek Hastalığı sonucu...

Emeklilerin İntibak İşlemlerinde Son Durum

İntibak Nedir? İntibak bir çok emekliyi ilgilendiren yasal çalışmadır. Mülga SSK, Bağkur ve Emekli Sandığına tabi olarak emekli olmuş ve maaş alan kişilerin maaşları arasındaki dengesizliği kaldırmak amacıyla çıkarılmıştır. İntibak bilindiği üzere 08.03.2012 tarih 28227 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 01.03.2012 tarihli 6283 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair kanunun” 5....

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Erken Emekliliği

Okurumuz Mehmet Bey soruyor: “Engelli çocuğumuz var. Doğum borçlanması yaparsak borçlandığımız gün sayısına 1/4 oranında pirim gün sayısı eklenir mi? Mesela 1440 günümüz var. 2 çocuk için borçlansak 360 engelli çocuk için pirim eklenir mi? Doğum borçlanması sonucu hizmet kazanma ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olup hizmet kazanma farklıdır. Doğum borçlanması...

Emekli Sandığı Emeklisi Anne ve Babadan İki Maaş Bağlanır mı?

5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 94 Üncü Maddesi’ne göre: Kanunda belirtilen istisnalar dışında, iki yönden aylığa hak kazananların, tercih ettikleri aylıkları, Sandığa yazılı müracaatları takip eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıkları sürekli olarak kesilir. Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten itibaren fazla olan aylıkları ödenir. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Sandığa yazılı olarak...

Sahte Sigortalı Bildirimlerine DİKKAT!!!

Okurumuz N. ÇAĞDAŞ soruyor: “Sayın Yetkili, 1981-1982 yıllarında bir firmada çalıştım. Firmanın çalışanları arasında eşimde vardı. Sonrasında isteğe bağlı olarak ödemelerimi tamamlayıp 2005 yılında emekli oldum. 2009 yılında ….. Beni SGK’ya o dönem sahte sigortalı olduğumu, ödemelerimi kendisinin yaptığını söyleyerek ihbar etmiş. Zaten sürekli şahsım ile uğraşıyor. İfadeye çağrıldım. Denetmene durumu anlattım. Lakin benden bordro gibi...

İş Kanunu Sık Sorulan Sorular-5

Emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçi aynı işyerinde çalışabilir mi? Sosyal Güvenlik mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan sigortalı, emeklilik haklarından yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, emeklilik hakkını elde etmiş olan sigortalı, emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini fesih edebilmekte, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatını alabilmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne emeklilik başvurusu yapılması, emeklilik hakkının...