Sosyal Güvenlik | Osman Özbolat - Part 37

"Sosyal Güvenlik" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Yabancı Uyruklu Çalışanların Sigortalılığı

İşverenler firmalarında istihdam etmek üzere işe aldıkları yabancı uyruklu çalışanların SGK bildirimlerinin ne şekilde yapılıp yapılmayacağı, hangi yabancı uyrukluların bildirime gerek olmak sızın çalıştırılacağı konusunda epeyce bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yazımızda akılda soru bırakmayacak şekilde yabancı uyruklu çalışanların Sosyal Güvenlik açısından değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle kısa bir genel çerçeve çizerek konuya girelim. Öncelikle yabancı uyruklu kişilerden...

SSK ve SGK Prim Oranları

SGK PRİM ORANLARI (01.10.2008'den İtibaren) Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20 Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası) – 2 (*) 2 Genel Sağlık Sigortası Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olanlar İçin 5 7,5 12,5 Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar...

SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Ücretler

SIRA NO Prime Tabi Olan Ve Olmayan Kazançlar PRİME TABİ -DEĞİL(+ / -) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 1 Asıl Ücret + Hak Edilen Ay 2 Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri a) Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay aa) Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti...

İşyeri Kayıt ve Belgeleri İle İlgili İdari Para Cezaları ve Uygulama Sorunları

Yazar:Osman ÖZBOLAT* E-Yaklaşım / Haziran 2011 / Sayı: 222  I- GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na(1) göre işverenler, işyeri sahipleri işyerlerine ait kayıt ve belgelerini saklamak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nca istenildiği takdirde ibraz etmek zorundadırlar. Kayıt ve belgeler Kurum tarafından incelenebilmekte ve inceleme sonucunda eksiklik, usulsüzlük ve mutabakatsızlık gibi nedenlerle geçersizlik verilerek...

65 Yaşını Dolduranların Sigortalılığı

 2011 yılında yayımlanan ve “torba yasa” olarak bilinen 6111 sayılı yasa ile 65 yaşını dolduranların sigortalılığı ile ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile 5510 sayılı yasanın 6. Maddesinde sigortalı sayılmayanlar bölümüne “ 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar” ibaresi eklenerek, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle devamlı çalışan işçiler ve 5510 sayılı Kanun’un 4/b-4 (tarım Bağ-Kurluları) bendinde...