GSS | Osman Özbolat

"GSS" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

İstirahatli Sürelerde İş Göremezlik Ödeneği Alınabilir mi?

1- GİRİŞ Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir[1]. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde, sosyal riskin varlığı nedeniyle çalışılamayan bu süreler için sigortalılara yapılan nakdi para yardımına ise geçici iş göremezlik ödeneği adı...

Acil Servislerde İlave Ücret Ödenir Mi?

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin (1) 24. Maddesinde; “Acil Servis tarafından hastanın ihtiyaç duyacağı hazırlıkları, nakil işlemi gerçekleşmeden önce yerine getirir. Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar. Vakanın tedavisinin başka bir sağlık kuruluşunda sürdürülmesi, mevzuat veya bu kuruluşun...

Aile hekimlerini kızdıracak nöbet uygulaması

Memurlar Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Müezzinoğlu aile hekimleri ve nöbet sistemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Yeni ambulans ihtiyacının, bu araçların verimliliğinin düşmesinden kaynaklandığını dile getiren Müezzinoğlu, 5. yıl sonunda bunların yenilenme ihtiyacı doğduğunu bildirdi. Yerli aşı ve plazma üretiminin planlandığını, bunun için 5-7 yıl alım garantisi verilmesinin öngörüldüğünü...

Geçen yıl kişi başı 25 kutu ilaç tükettik

Türkiye’de 2013 yılında, toplam 1 milyar 900 milyon kutu ilaç tüketildi. Kişi başına ilaç tüketimi yaklaşık 25 kutuyu buldu.

Hangi ülkelerle aramızda GSS uygulaması vardır?

Ülkemizin imzalamış bulunduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden hangilerinde genel sağlık sigortası uygulaması bulunmaktadır? Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden 23’ü halen yürürlükte  olup bunlardan; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, KKTC, Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Arnavutluk, Lüksemburg ve Hırvatistan ile imzalanmış sözleşmelerde sağlık sigortası uygulaması bulunmaktadır. Ancak, Azerbaycan ve Arnavutluk mevzuatlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı...