Limited şirket müdürleri ticareti terk suçundan dolayı cezalandırılabilir mi?

Limited şirket müdürleri ticareti terk suçundan dolayı cezalandırılabilir mi/Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı!

Ticareti usule aykırı şekilde terk ederek alacaklıların takibinden kurtulmak isteyen kimselerle mücadele etmek için, İcra ve İflas Kanunu ile ticareti terk eden tacirlere, on beş gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirme ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanında bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Aynı Kanunla, mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden tacirin, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Yerel mahkemeler ile Yargıtay Özel Daireleri belirli bir döneme kadar, ticareti terk suçunun gerçek kişi tacirler için geçerli olup, ticaret şirketleri yönünden geçerliliğinin bulunmadığı, bu nedenle ticaret şirketlerinin müdür veya yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin yasal olarak mümkün olmadığı yönünde kararlar vermiştir.

Örnek Yargı Kararı

T.C.

YARGITAY

Ceza Genel Kurulu 

Esas No : 2011/16-509 

Karar No : 2012/30 

Tarih : 14.02.2012

. Ticareti Terk Suçu

. Şirket Müdür Ve Yetkililerinin Ticareti Terk Suçunu İşleyip İşleyemeyecekleri

. Adres Değişikliği

. Limited Şirket Müdürünün Ticareti Terk Suçunu İşleyip İşleyemeceği 

Bir önceki yazımız olan İbranamenin Geçerlilik Koşulları Nelerdir? başlıklı makalemizde ibraname, ibraname sözleşmesi ve ibranamenin geçerliliği hakkında bilgiler verilmektedir.

Yazar: Osman Özbolat

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili her türlü sorularınızı ve danışmanlık taleplerinizi İLETİŞİM bölümüne yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Şirketinize ait ücretsiz teşvik analizi yaptırmak ve Sgk ve İş-Kur teşviklerinden etkin bir şekilde yararlanmak için de www.insdanismanlik.com adresimizi ziyaret edebilir uzmanlarımızdan görüş ve öneri alabilirsiniz.

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar