2016 Yılı Çalışma Hayatı Pratik Bilgileri

2016 yılı Asgari Ücret Tutarları

Yürürlük Tarihi

Tüm Yaş Gruplarındaki İşçiler İçin

Günlük

Aylık Brüt

Aylık Net

01.01.2016 – 31.12.2016

54,90 TL

1.647,00 TL

1.177,46 TL

 

2016 yılı Asgari Ücret Tutarları Kapıcılar İçin

Yürürlük Tarihi

Brüt

Net

01.01.2016 – 31.12.2016

1.647,00 TL

1,399,95TL

 

Yıllar İtibariyle Asgari Ücret Tutarları

Yürürlük Tarihi

Tüm Yaş Grublarında ki İşçiler İçin

Günlük

Aylık Brüt

Aylık Net

01.01.2016 – 31.12.2016

54,90 TL

1.647,00 TL

1.177,46 TL

01.07.2015 – 31.12.2015

42,45 TL

1.273,50 TL

910,44 TL

01.01.2015 – 30.06.2015

40,05 TL

1.201,50 TL

858,96 TL

01.07.2014 – 31.12.2014

37,80 TL

1.134,00 TL

810,70 TL

01.01.2014 – 30.06.2014

35,70 TL

1.071,00 TL

765,67 TL

31.12.2013 Tarih ve 28868 Sayılı 3.Mükerrer Gazetede Yayımlanan 2013/1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 16 Yaş altı ve 16 Yaş Üstü Uygulamasına Son Verilmiştir. Bu tarih itibari ile Tüm yaş grupları için güncellenecek olan tek tablo yukarıda ki olacaktır.

 

Yürürlük Tarihi

16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin

16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin

 

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

 

01.07.2013 – 31.12.2013

34,05 TL

1.021,50 TL

29,25 TL

877,50 TL

 

01.01.2013 – 30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

838,52 TL

 

01.07.2012 – 31.12.2012

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

 

01.01.2012 – 30.06.2012

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,50 TL

 

01.07.2011 – 31.12.2011

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

 

01.01.2011 – 30.06.2011

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

 

01.07.2010 – 31.12.2010

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

 

01.01.2010 – 30.06.2010

24,30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

 

01.07.2009 – 31.12.2009

23,10 TL

693,00 TL

19,65 TL

589,50 TL

 

01.01.2009 – 30.06.2009

22,20 TL

666,00 TL

18,90 TL

567,00 TL

 

01.07.2008 – 31.12.2008

21,29 TL

638,70 TL

18,02 TL

540,60 TL

 

01.01.2008 – 30.06.2008

20,28 TL

608,40 TL

17,18 TL

515,40 TL

 

01.07.2007 – 31.12.2007

19,50 TL

585,00 TL

16,38 TL

491,40 TL

 

01.01.2007 – 30.06.2007

18,75 TL

562,50 TL

15,89 TL

476,70 TL

 

01.01.2006 – 31.12.2006

17,70 TL

531,00 TL

15,00 TL

450,00 TL

 

01.01.2005 – 31.12.2005

16,29 TL

488,70 TL

13,86 TL

415,80 TL

 

01.07.2004 – 31.12.2004

14,81 TL

444,15 TL

12,60 TL

378,00 TL

 

01.01.2004 – 30.06.2004

14,10 TL

423,00 TL

12,00 TL

360,00 TL

 

01.01.2003 – 31.12.2003

10,20 TL

306,00 TL

8,55 TL

256,50 TL

 

01.07.2002 – 31.12.2002

8,36 TL

250,88 TL

7,11 TL

213,21 TL

 

01.01.2002 – 30.06.2002

7,40 TL

222,00 TL

6,29 TL

188,70 TL

 

01.08.2001 – 31.12.2001

5,60 TL

167,94 TL

4,76 TL

142,75 TL

 

01.07.2001 – 31.07.2001

4,90 TL

146,95 TL

4,16 TL

124,92 TL

 

01.01.2001 – 30.06.2001

4,67 TL

139,95 TL

3,97 TL

118,96 TL

 
 

2016 Yılı SGK Primi Taban ve Tavan Ücretleri

Dönemler

Taban Ücret

Tavan Ücret

(TL)

(TL)

01.01.2016 – 31.12.2016

1.647,00

10.705,50

 

Hesap Tarzı:

SSK'ya tabi aylık brüt ücret;

  • Sigortanın tabanı ile tavanı arasında ise, alınan ücret üzerinden,
  • Sigortanın tavanından yüksek ise, sigortanın tavanından,
  • Sigortanın tabanından düşük ise, sigortanın tabanından,  Sigorta primi hesap edilir.

– Yıllık gün sayısı 360, aylık gün sayısı 30 olarak baz alınır. Aylık ücretler 30'a bölündüğünde günlük ücretler bulunur.

– Sigortalının tavan ücreti asgari ücretin 6,5 katıdır. Yurtdışına götürülen işçiler için bu tutar asgari ücretin 3 katıdır. 

2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi ve Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2016)

Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret
01/01/2016-31/12/2016

Bekâr ve 16 Yaşından Küçükler İçin

123,53 TL

1.300,99 TL

Evli eşi çalışmayan çocuksuz

148,23 TL

1.325,69 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

166.67 TL

1.344,13 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

185,29 TL

1.362,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

197,64 TL

1.375,10 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

209,99 TL

1.387,45 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuk (*)

209,99 TL

1.387,45 TL

Evli eşi çalışan çocuksuz

123,53 TL

1.300,99 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuk

142,05 TL

1.319,51 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuk

160,58 TL

1.338,04 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuk

172,94 TL

1350,40 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuk

185,29 TL

1.362,75 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuk

197,64 TL

1.375,10 TL

Evli eşi çalışan 6 çocuk

209,99 TL

1.387,45 TL

Evli eşi çalışan 7 çocuk (*)

209,99 TL

1.387,45 TL

(*) Uygulanacak asgari geçim indirimi, asgari ücretten kesilmesi gereken % 15 oranındaki gelir vergisinden fazla olamayacağı için, 2016 yılında çalışana (mükellefe) asgari geçim indirimi çerçevesinde yapılacak ödeme 209,99 TL’yi geçemez. Bu nedenle, eşi çalışmayanlara 4 çocuktan fazlası, eşi çalışanlara ise 6 çocuktan fazlası için ilave herhangi bir ödeme yapılmaz.

2016 yılında Asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?

– İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır.

– İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

– İndirim; ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Asgari Geçim İndirimi hesaplamasına esas olacak oranların belirlenmesinde;

Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak dikkate alınacaktır.

– Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

– Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.

– Ücretliler durumlarında meydana gelen değişiklikleri (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

– Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.

– Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek vergi zıyaı hükmündedir.

– İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenecektir.

– Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.

– Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

2016 yılı Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Tablosunu indirmek için TIKLAYINIZ 

2016 Yılı Engelli İndirimi

YILI

I. Derece

II. Derece

III. Derece

2016

900 TL

460 TL

210 TL

 

UYGULAMA

  • Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dâhil) kaybeden birinci derece engelli,
  • Çalışma gücünün %60'indan fazlasını (%60 dâhil) kaybeden ikinci derece engelli,
  • Çalışma gücünün %40'indan fazlasını (%40 dâhil) kaybeden üçüncü derece engelli, Sayılır.

Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat isleriyle uğraşın özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır.

İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.

Engellilık derecelerinin tespit sekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir. 

2016 Yılı Eş ve Çocuk Yardımı 

DÖNEMİ

EŞ YARDIMI
(Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi veya diğer başka şekillerde çalışarak ücret almayan eş için)

ÇOCUK YARDIMI
(Vergi kesintisi dışındaki çocuk yardımı; İki çocukla sınırlı olarak, çocuk başına)

01.01.2016 – 30.06.2016

189,54 TL

22,20 TL

 

2016 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönem

Miktar

Gerekçe

2016

01.01.2016

31.12.2016

4.092,53 TL

Maliye Bakanlığı BÜMKO Gen. Müd. 04.01.2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı yazısı (Genelge)

Memur Maaş Katsayısı : 0,088817

Taban Aylık Katsayısı : 1,390277

Yanödeme Katsayısı : 0,028165

           
 

2016 Yılı Memur Maaş ve Taban Aylık Katsayıları

Dönem

Maaş Katsayısı

Taban Aylık Katsayısı

Gerekçe

2016

01.01.2016

31.12.2016

0,088817

1,390277

Maliye Bakanlığı BÜMKO Gen. Müd. 04.01.2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı yazısı (Genelge)​

             
 

SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Ücretler

       

SIRA NO

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

PRİME TABİ -DEĞİL(+ / -)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU

1

Asıl Ücret

       +

Hak Edilen Ay

2

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

   
 

  a) Zaman birimine göre ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

aa) Hafta tatili ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

ad) Yıllık ücretli izin ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

ae) Cumartesi günü ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

  b) İşbirimi esasına göre ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

bc) Transfer ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

bd) Transfer verimi ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

  c) Götürü ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

  d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

da) Hazırlama ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

db) Tamamlama ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

dc) Temizleme ücreti

       +

Hak Edilen Ay

 

–          Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

       +

Hak Edilen Ay

 

–          Komisyon ücreti

       +

Hak Edilen Ay

3

Ücretin eklentileri

   
 

  a) Primler

       +

Ödendiği Ay

 

aa) Yıpranma tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

ab) Özel hizmet tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

ac) Yabancı dil tazminatı

       +

Ödendiği Ay

 

ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

ae) İmza zorunluluğu tazminatı

       +

Ödendiği Ay

 

af) Seyyar görev tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

ag) Tabii afet yardımı

       +

Ödendiği Ay

 

ah) Nakit ödenen kira yardımı,

       +

Ödendiği Ay

 

aı) Nakit ödenen giyecek yardımı

       +

Ödendiği Ay

 

ai) Nakit ödenen yakacak yardımı,

       +

Ödendiği Ay

 

aj) Askerlik yardımı

       +

Ödendiği Ay

 

ak) Sünnet yardımı,

       +

Ödendiği Ay

 

al) Nakit ödenen taşıt yardımı

       +

Ödendiği Ay

 

am) Nakit ödenen ısıtma yardımı,

       +

Ödendiği Ay

 

an) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,

       +

Ödendiği Ay

 

ao) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

       +

Ödendiği Ay

 

aö) Ek tazminat,

       +

Ödendiği Ay

 

ap) Yılbaşı parası,

       +

Ödendiği Ay

 

ar) Kreş ücreti

       +

Ödendiği Ay

 

as) Makam tazminatı,

       +

Ödendiği Ay

 

aş) İş riski zammı

       +

Ödendiği Ay

 

at) Bayram harçlığı

       +

Ödendiği Ay

 

  b) İkramiye

       +

Ödendiği Ay

 

ba) Bayram ikramiyesi

       +

Ödendiği Ay

 

bb) Yılbaşı ikramiyesi

       +

Ödendiği Ay

 

bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye (2.ikramiye hariç)

       +

Ödendiği Ay

 

bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

       +

Ödendiği Ay

 

be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

      +

Ödendiği Ay

 

–          Jübile ikramiyesi

       –

 
 

–          Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

       –

 
 

c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

      +

Ödendiği Ay

 

d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

      +

Ödendiği Ay

4

İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler

      +

Ödendiği Ay

 

a)Ücret niteliğinde olanlar

      +

Hak Edilen Ay

 

b)Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

      +

Ödendiği Ay

5

Diğer ödemeler (20.7.1994 tarihli Resmi Gazete (7) Nolu tebliğ

      +

Ödendiği Ay

6

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

      +

Hak Edilen Ay

7

Yıllık izin ücretleri (işkazaları ve meslek hast. hariç)

      +

Ödendiği Ay

8

İzin harçlığı

      +

Ödendiği Ay

9

Yolluklar

  –

 
 

  a) Personelin toplu halde işe gidip gelmesinde servis sağlanması

  –

 
 

  b) Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi koşulu ile)

  –

 
 

  c) Harcırahlar

  –

 

10

Çocuk zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

  –

 

11

Aile zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

  –

 

12

Yemek Parası (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

  –

 
 

  a) İşyerinde personele yedirilen yemek, yoğurt v.b.

  –

 

13

Ölüm yardımı

  –

 

14

Doğum yardımı

  –

 

15

Evlenme yardımı

  –

 

16

Ayni yardımlar

  –

 
 

  a) Ayni konut tahsisi

  –

 
 

  b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

  –

 

17

Geri ödemeli ücret avansları

  –

 

18

Kıdem tazminatı

  –

 

19

İhbar tazminatı

  –

 

20

Kasa/Mali sorumluluk tazminatı

  –

 
 

2016 Yılında İş Kanununa Göre Uygulanacak Cezalar

Fiil

01.01.2016 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%5,58)

Açıklama

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek.

17.700

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

141

Bu durumdaki her işçi için

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

141

Bu durumdaki her işçi için

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek

141

Bu durumdaki her işçi için

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

141

Bu durumdaki her işçi için

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

141

Bu durumdaki her işçi için

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

585

Bu durumdaki her işçi için

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

2.212

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

162

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

162

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

Ücret hesap pusulası düzenlememek

585

 

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

585

 

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

162

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak

285

Bu durumdaki her işçi için

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

585

 

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

285

Bu durumdaki her işçi için

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

285

Bu durumdaki her işçi için

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

285

Bu durumdaki her işçi için

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

285

Bu durumdaki her işçi için

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.560

 

Telafi çalışması usullerine uymamak

285

Bu durumdaki her işçi için

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.560

 

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.560

 

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.560

 

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1.560

 

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1.560

 

Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.560

 

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1.560

 

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.560

 

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek; iş müfettişlerinin 92/1 fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek

14.160

 

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.

14.160

 

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

14.160

 

 

2016 Yılı SGK İdari Para Cezaları

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE

2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

(Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık brüt asgari ücret esas alınır.)

İlgili

Madde

Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

Ceza Tutarı

01.01.2016

30.06.2016

01.07.2016

31.12.2016

102-a/1

Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet – elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir bildirge için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

102-a/2

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir bildirge için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

102-a/3

İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 5 katı)

8.235 TL

(Asgari ücretin 5 katı)

8.235 TL

102-a/1

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-a/1 bendinde öngörülen ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

(Asgari ücretin dörtte biri)

411 TL

(Asgari ücretin dörtte biri)

411 TL

102-b

İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-b/1

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 3 katı)

4.941 TL

(Asgari ücretin 3 katı)

4.941 TL

102-b/2

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

102-b/3

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

102-b/3

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, işyeri bildirgesinin sal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

102-b/1

102 ikinci fıkra

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin üç katının dörtte biri)

1.235 TL

(Asgari ücretin üç katının dörtte biri)

1.235 TL

102-b/2

102 ikinci fıkra

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin iki katının dörtte biri)

823 TL

(Asgari ücretin iki katının dörtte biri)

823 TL

102-b/3

102 ikinci fıkra

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin dörtte biri)

411 TL

(Asgari ücretin dörtte biri)

411 TL

102-c

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-c/1

Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin beşte biri)

329 TL

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin beşte biri)

329 TL

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

102-c/2

Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin sekizde biri)

205 TL

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin sekizde biri)

205 TL

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

102-c/3

Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin yarısı)

823 TL

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin yarısı)

823 TL

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

102-c/4

Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

102-d

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

102-e

İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-e/1

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 12 katı)

19.764 TL

(Asgari ücretin 12 katı)

19.764 TL

102-e/2

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 6 katı)

9.882 TL

(Asgari ücretin 6 katı)

9.882 TL

102-e/3

Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 3 katı)

4.941 TL

(Asgari ücretin 3 katı)

4.941 TL

102-e/4

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,(tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere)aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Her bir geçersizlik için (Asgari ücretin yarısı)

823 TL

Her bir geçersizlik için (Asgari ücretin yarısı)

823 TL

102-e/4

İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır ve aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-e/4

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 12 katı)

19.764 TL

(Asgari ücretin 12 katı)

19.764 TL

102-e/4

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 6 katı)

9.882 TL

(Asgari ücretin 6 katı)

9.882 TL

102-e/4

Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulmuş ve ibraz edilmiş ise, ibraz edilen işletme defteri geçersiz sayılır ve aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 12 katı)

19.764 TL

(Asgari ücretin 12 katı)

19.764 TL

102-e/5

İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniylegeçersiz sayılmasıhalinde, (tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere)her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Her bir bordro için (Asgari ücretin yarısı)

823 TL

Her bir bordro için (Asgari ücretin yarısı)

823 TL

102-f

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

(Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

102-g

Kendi adına bağımsız çalışanlarla (4/b) ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla) ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

102-g

8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Sigortalı Başına (Asgari ücretin onda biri)

164 TL

Sigortalı Başına (Asgari ücretin onda biri)

164 TL

102-g

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-g bendinde öngörülen ve yukarıda belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

102-h

11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen, şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşmesi, diğer bir şirkete katılması, adi şirkete yeni ortak alınması ile ilgili hususlarda bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

102-h

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-h bendinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

(Asgari ücretin dörtte biri)

411 TL

(Asgari ücretin dörtte biri)

411 TL

102-ı

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

—-

Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin 5 katı)

8.235 TL

——

(Asgari ücretin 10 katı)

16.470 TL

(Asgari ücretin 5 katı)

8.235 TL

——

(Asgari ücretin 10 katı)

16.470 TL

102-i

Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgenin Hiç Verilmemesi (Asgari ücretin 5 katı)

8.235 TL

Belgenin Geç Verilmesi (Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

Belgenin Hiç Verilmemesi (Asgari ücretin 5 katı)

8.235 TL

Belgenin Geç Verilmesi (Asgari ücretin 2 katı)

3.294 TL

102-i

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (4/a – işçi) sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin (istirahatlı olan sigortalının işyerinde çalışmadığına dair bildirimin) belirlenen süre içerisinde (sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde) ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması (Asgari ücretin onda biri)

164 TL

Bildirimin Hiç Yapılmaması (Asgari ücretin yarısı)

823 TL

Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması (Asgari ücretin onda biri)

164 TL

Bildirimin Hiç Yapılmaması (Asgari ücretin yarısı)

823 TL

102-j

9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere (hizmet akdinin sona ermesi nedeniyle sigortalılığı sona eren 4/a kapsamındaki sigortalıya) ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Her Bir Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin (Asgari ücretin onda biri)

164 TL

Her Bir Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin (Asgari ücretin onda biri)

164 TL

102-j

102 ikinci fıkra

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-j bendinde öngörülen ve yukarıda belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

102-k

100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

(Asgari ücretin yarısı)

823 TL

(Asgari ücretin yarısı)

823 TL

102-l

Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara, ek 6 ncı maddeye göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

(Bir aylık asgari ücret)

1.647 TL

 

 

2016 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Para Cezaları

Fiil

01.01.2016 itibariyle Ceza Miktarı YDO=%5,58

Açıklama

 

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.604

Türk Lirası / her yükümlülük için

 

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.604

Türk Lirası / her yükümlülük için

 

İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

6.511

TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

 

İşyeri hekimi çalıştırmamak.

6.511

TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

 

Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.

3.255

TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

 

İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

1.952

Türk Lirası

 

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

1.952

Türk Lirası

 

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

1.302

TL / Her tedbir için

 

Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

1.952

Türk Lirası

 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak.

1.952

Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı

 

Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

1.952

Türk Lirası

 

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.906

Türk Lirası

 

Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek.

5.860

TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

 

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak

1.952

Türk Lirası

 

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

1.302

TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

 

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak

1.302

TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

 

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

1.952

TL / Her yükümlülük için

 

İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek.

2.604

Türk Lirası

 

Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

2.604

Türk Lirası

 

Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak

1.302

TL / Her çalışan için

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak

1.302

TL / Her çalışan için

 

Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek

1.302

TL / Her çalışan için

 

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.)

1.302

TL / Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı

(23.04.2015 öncesi cezalar:
TL / Her çalışan için)

 

Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak.

1.302

TL / Her çalışan için

 

Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)

1.302

Türk Lirası

 

Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek.

1.952

Türk Lirası

 

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak

1.302

Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek

2.604

TL / Her aykırılık için

 

Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere

6.511

Türk Lirası

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak

6.511

Türk Lirası

 

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam etmek

13.023

 

 

İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptırmak

 

 

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek

1.302

Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)

 

Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak

65.123

Türk Lirası

 

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

104.197

Türk Lirası

 

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek

104.197

Türk Lirası

 

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek

104.197

Türk Lirası

 

30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek

1.302

TL / Her hüküm için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

 

Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek

TL / Her çalışan için

 

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak

TL / Her çalışan için

 

2016 Yılı İŞKUR Tarafından Uygulanan Ceza Tutarları

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI (TL)

AÇIKLAMA

ÖZEL SEKTÖRDE Özürlü çalıştırmamak

2.211

Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.

KAMUDA Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak

2.211

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.

Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak.

530

Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için uygulanır.

Özel istihdam bürolarınca Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma vermemek.

1.062

Kurumca istenilen bilgi/belgeler ile istatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bildirilen süre içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

Özel istihdam bürolarınca Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri 15 gün içerisinde ibraz etmemek

2.401

Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere 2.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de 300 TL,

17.701

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin aynı zamanda iş arayanlardan ücret alınarak/menfaat temin edilerek yapılması halinde gerçek ve tüzel kişilere ayrıca İPC uygulanır.

Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek

3.540

Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürenlere uygulanır.

Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak

530

Yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara uygulanır.

Kurum izni almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek

3.504

Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlarıyla ilan veren firmalara (izinli özel istihdam büroları hariç) uygulanır.

Kurum harici daimi işçi almak

44.259

Kurum harici daimi işçi alımı fiili için uygulanır.

Kurum harici geçici işçi almak

26.554

Kurum harici geçici işçi alımı fiili için uygulanır.

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermemek

3.540

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde her bir fiil için özel kesim işyerlerine uygulanır.

Bürolarca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak

3.540

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara her bir fiil için uygulanır.

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin etmek

17.701

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara her bir fiil için uygulanır.

Kanunun 19.maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşma düzenlemek

3.540

Geçersiz anlaşma düzenleyen özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak

17.701

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek

35.408

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.

Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak

8.850

Yayın kuruluşlarına fiilin her bir tekrarında uygulanır.

Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak

8.850

Çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere (özel istihdam büroları dahil ) her bir fiil için uygulanır.

 
 

2016 yılı Asgari Ücret Tutarları

2016 yılı Asgari Ücret Tutarları Çıraklar İçin

2016 yılı Asgari Ücret Tutarları Kapıcılar İçin

2016 Yılı SGK Primi Taban ve Tavan Ücretleri

2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi ve Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması

Asgari geçim indirimi hesaplama programı

2016 Yılı Engelli İndirimi

2016 Yılı Eş ve Çocuk Yardımı 

2016 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

2016 Yılı Memur Maaş ve Taban Aylık Katsayıları

SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Ücretler

2016 Yılında İş Kanununa Göre Uygulanacak Cezalar

2016 Yılı SGK İdari Para Cezaları

2016 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Para Cezaları

2016 yılı İŞKUR İdari Para Cezaları

Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler

www.osmanozbolat.com 

Bir önceki yazımız olan Soma'daki maden ocaklarına kapatma sinyali başlıklı makalemizde Reklam hakkında bilgiler verilmektedir.

Yazar: Osman Özbolat

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatınıza ilişkin her türlü sorularınızı İLETİŞİM bölümüne yazarak bize ulaştırabilirsiniz.

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar